Tentoonstelling: zinnebeeld, minnebeeld, fotobeeld

Een nieuwe verbeelding
In 1611 zag P.C. Hoofts(1581-1647) bundel Emblemata Amatoria het licht. Het was een verzameling minnebeelden met daaronder een kernachtige spreuk over de liefde. In 2014 vroeg het Muiderslot fotograaf des Vaderlands Koen Hauser en beeldkunstenaar Ingeborg van der Enden deze spreuken van nieuwe beelden te voorzien. Het verrassende resultaat was in een zinnenprikkelende expositie in het kasteel te zien.