Sterre, the woman in the moon

Postponed weddingdress

Familieportret

Kees (in opdracht)

Sam (in opdracht)

She knows, she goes

No matter where we are (not for sale)

I’ll do it my way

Het laatste avondmaal (in opdracht)

Ick buygh wel, maar ick breeck niet

Zij blinckt, en doet al blincken

Gheen ben ick sonder u

Zij steeckt omhoogh het hooft

Een treckt my

Feest in Holland lll

Tea in Paris (in opdracht)

Lady Strange